Clairvoyance (Perspicacity-Kavrayış ) 1936 Ressam Rene Magritte

Kavrayış

Clairvoyance (Perspicacity-Kavrayış ) 1936 Ressam Rene Magritte

Magritte’in , Magritte’i resim yaparken resmettiği Clairvoyance önündeki fotoğrafı:

renemagritteandlaclairvoyan

Resim Magritte’in kendi portresi , kendisini resim yaparken resmetmiş ancak tual üzerinde bir kuş resmi olmasına rağmen bakarak çizdiği (object drawing) yerde bir kuş değil bir yumurta duruyor.

clairvoyance_detailegg

Magritte bir yumurtaya bakarak çizdiği resim kanatlarını açmış bir kuş figürü yani Magritte kuşun yumurta’dan çıktığı ve kanatlanıp uçtuğu geleceği resmetmiş.

clairvoyance_detailbird

Clairvoyance aynı zamanda gaipten haber veren anlamına gelir. Belki de kullandığı ismin sebebi buydu. Magritte gelecekten haber veriyor.

Belki de bu resmin bir diğer anlamı Magritte’in bu resmi yaparken baktığı yumurta biz bu resmi izlerken bir kuş olacağıdır. Peki neden “Kuş” ?  Yumurta bir başka hayvanın da yumurtası olabilirdi. Magritte neden kuş seçti ?.

Kuş figürü antik zamanlardan beri sembolik olarak kullanılmış, Tanrılardan mesaj getirmeleri, haberci özellikleri var. Romalılar paralarına imparatorluk figürü olarak kuş resmi bastırmış. Çift başlı kartal figürleri , Şamanizm’in kuş figürlerini ruh anlamında kullanması, küllerinden tekrar doğan Phoenix ve elbette özgürlük anlamında kullanımı.

Magritte’in bunların dışında bir anlam yüklemiş olması da mümkün, sürrealizmin en önemli temsilcilerinden biri olan Magritte diğer sürrealistler gibi Freud’dan etkilenmişti. Freud’a göre kuş figürü sembolik olarak cinsel bir anlam taşır. Rüyada görülen kuş (penis ) ile özdeşleştirilir. Ancak bunun sebebi Freud’un rüyaların çoğunlukla kelimeler yerine resimler kullanması yoluyla kendini ifade ettiği tezinden kaynaklanır. Almanca kuş “Vogel”dir. Cinsel ilişki ise “Vogeln” bu yakın kelimeler yüzünden rüyada görülen kuş – aslında gizli bir cinsel ilişki sembolüdür. Elbette Magritte bunu böyle mi kullanmak istedi ya da hangi amaçla böyle kullandı tartışmaya açıktır.

Bana göre Magritte’in kuş figürü kullanması resminde anlattığı gibi gelecekten haber veren, haberci anlamına gelmesi sebebiyledir. Resimde bize geleceği gösteriyor çünkü.

Serkan Hızlı

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s